Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Η Ταξιδιωτική Ασφάλιση σας καλύπτει για τα εξής:

Αποζημίωση για Ατυχήματα:

 • Απώλεια Ζωής ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα λόγω Ατυχήματος: 30.000€
 • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα λόγω Ατυχήματος (%): έως 30.000€

Νοσοκομειακές Δαπάνες, Νοσηλεία:

 • Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες & Δαπάνες Νοσηλείας λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας: έως 30.000€
 • Υγειονομική Μεταφορά: έως 1.000€
Έξοδα Βοήθειας:

 • Εισιτήρια Έκτακτης Επιστροφής: έως 750€
 • Διερμηνεία για Επικοινωνία: έως 1.000€
 • Μεταβίβαση Μετρητών: έως 1.000€
 • Διαμονή Ταξιδιώτη λόγω απώλειας Ταξιδιωτικών Εγγράφων, ανά άτομο: έως 75€
 • Συνοδός Ανήλικων Τέκνων, Μετάφραση Ιατρικού Φακέλου, Αποστολή Φαρμάκων, Ιατρικές Συμβουλές & Επικοινωνία, Παροχή Πληροφοριών για Απώλεια ή/Κλοπή πιστωτικών καρτών: Απεριόριστα
 • Επισκευή/Ρυμούλκηση Οχήματος λόγω Βλάβης: έως 130€
 • Έξοδα Χρήσης ΤΑΞΙ: έως 75€

Επαναπατρισμός:

 • Λόγω Νοσηλείας:
  • Διακοπή Ταξιδιού: Απεριόριστα
  • Εισιτήρια Συνοδού: έως 750€
  • Διαμονή Συνοδού ημερησίως: έως 100€
  • Διαμονή Συνοδού Ασθενούς: 500€
 • Λόγω Απώλειας Ζωής:
  • Επαναπατρισμός Σορού: Απεριόριστα
  • Επαναπατρισμός Οικογένειας: Απεριόριστα
  • Εισιτήριο & Διαμονή για συνοδεία σορού: έως 900€

Αποζημίωση για Αποσκευές:

 • Απώλεια ή Κλοπή Αποσκευών: έως 500€
 • Ζημίες στις Αποσκευές λόγω θραύσης ή πυρκαγιάς ή έκρηξης: έως 500€
 • Καθυστέρηση Αποσκευών > 6 ωρών για αγορά ειδών πρώτης ανάγκης: έως 100€

Γενική Αστική Ευθύνη & Νομική Προστασία:

 • Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος τρίτων: έως 30.000€
 • Υλικές Ζημίες τρίτων: έως 15.000€
 • Νομική Προστασία: έως 5.000€

Προσωπικά Στοιχεία *

Τιμή προϊόντος
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Τιμή πακέτου: